دسته:شهرهای بندری

قدیمی ترین بندری که دنیا به خود دیده است

باستان شناسان توانستند قدیمی ترین بندری که دنیا به خود دیده است را کشف کنند. این بندر محلی...

بندر مهم و مرکز تجاری و گردشگری کشور ما کجاست؟

بیشتر کشورهایی که دارای مرز ساحلی هستند علاوه بر پایتخت سیاسی خود، دارای یک شهر بندری بزرگ...

زیباترین شهرهای بندری جهان

زیباترین شهرهای بندری جهان     برای هزاران سال رودخانه ها و دریاها باعث اتصال شده جهان...