دسته:جهانگردی

زیباترین شهرهای بندری جهان

زیباترین شهرهای بندری جهان     برای هزاران سال رودخانه ها و دریاها باعث اتصال شده جهان...

نامتعارف ترین شهرهای جهان کدامند!!؟

سردترین شهر جهان کجاست؟ دورترین شهر جهان چطور؟ آیا می‌دانید کدام شهر با وجود رودخانه در دل...