برچسب:, , , , , , , , , , , ,

پراکندگی ژنیتیکی نژاد مردم ایران

اکثر هاپلوگروپ‌ها (شناسه DNA)متعلق به نژاد آریاییند استان تهران با بیشترین درصد مارکرهای...

آذری ها آریاییند یا ترک نژاد؟

برسی علمی نژاد مردم اذربایجان: «آذری» نام زبانی ایرانی است که در آذربایجان و تا پیش از گسترش...