برچسب:, , , , , , , , , , , ,

چرا اروپایی ها موهای طلایی و چشمان سبز دارند ؟

آیا اریایی های اصیل چشمان سبز و موهایی طلایی دارند      متاسفانه به مردم ایران اینطور القا...

زیباترین شهرهای بندری جهان

زیباترین شهرهای بندری جهان     برای هزاران سال رودخانه ها و دریاها باعث اتصال شده جهان...